HSV Beleid (missie/ visie)

Missie voetbalvereniging HSV

De missie van HSV is om ieder persoon op zijn/haar eigen niveau de mogelijkheid te bieden actief en met plezier aan de voetbalsport deel te nemen en de eigen voetbaltop te bereiken. Het streven van onze echte familieclub is om spelers uit de eigen jeugd door te laten groeien met als hoogste doel het 1e elftal. Dit 1e elftal heeft als doel minimaal in de 3e klasse te spelen. Dit doel willen we bereiken door te blijven investeren in de jeugd, de jeugdtrainers en de middelen die noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken.

Missie en Visie (2023/2024) missie visie

Beleidsplan Seniorenselectie

HSV heeft een beleidsplan voor de HSV Seniorenselectie.
Dit plan beschrijft de huidige gang van zaken rond de selectie senioren van de voetbalvereniging HSV en bestaande plannen voor de nabije toekomst. Aan de orde komen o.a. organisatie, taken en eisen van begeleiding, procedure aanstelling begeleiding, sportverzorging, kleding en hoe ermee om te gaan en nog vele andere zaken.
Wij proberen hiermee meer inzicht te geven in de organisatie rond onze selectie. Onze ervaring leert dat vooral spelers een geringe kennis hebben van het totale spectrum van de organisatie.
Dit document wordt elk jaar geüpdatet.

Beleidsnota HSV seleactie 2023-2024  

Bijlage 1 sportverzorging
Bijlage 2 Mental Coaching
Bijlage 3 Samenstelling selectie en afspraken binnen selectie
Bijlage 4 Functies en telefoonnummers

Beleid betalen contributie

Ieder lid van een vereniging betaalt contributie. Bij HSV dient de contributie voor 31 oktober van het lopende voetbalseizoen voldaan te zijn. De enige uitzondering hierop kan een schriftelijke betalingsregeling overeengekomen met de penningmeester zijn, aangevraagd door de speler zelf. Indien de volledige betaling 31 oktober  niet bijgeschreven is bij de vereniging, wordt de KNVB voetbalpas ingenomen en is het lid niet meer speelgerechtigd. Eerst na volledige betaling van de contributie wordt de KNVB pas weer beschikbaar gesteld. Wij adviseren u een automatische machtiging aan de vereniging te verstrekken.

Rookbeleid

Roken is nergens in ons clubgebouw toegestaan! Ook op en rond de velden en voor en bij de centrale ingang naar de kleedkamers is roken verboden. Daarnaast is het als trainer of begeleider van teams verboden om in het bijzijn van de jeugd te roken.

Alcoholbeleid

Per 1-1-2014 is het verboden voor ALLE personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben.

Dat betekent in de praktijk het volgende:

  1. Onder de 18 mag je dus geen glas met alcohol houdende drank vasthouden, meenemen naar een tafel, aan een vriend geven, aanraken, leegdrinken, etc.
  2. Onder de 18 mag je geen alcoholische dranken bestellen.
  3. Bij twijfel moet je je legitimeren aan de verkoper (HSV barpersoneel).

Boetes

Deze nieuwe wet kent ook direct zware boetes. Vanaf 1 januari 2014 is de boete € 45 als je tussen de 12 en 16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar, dan is de boete € 90. Sportclubs die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar kunnen ook een boete krijgen. Deze boete bedraagt € 1360,-.Het bestuur ziet zich genoodzaakt de volgende regels op te stellen en uit te voeren:

  1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn daden en doen.
  2. Boetes opgelegd aan HSV omdat er personen onder de 18 worden betrapt met alcohol, worden door HSV direct doorbelast aan de overtreder of zijn/haar ouders/verzorgers.
  3. Boetes opgelegd aan een persoon in verband met alcoholgebruik onder de 18 betekent een gesprek met het bestuur.

Algemeen

Het is niet toegestaan om buiten de kantine alcohol te nuttigen. De enige uitzondering hierop is het terras vóór de kantine in een plastic beker.

Geen glaswerk op de tribune of rond de velden

HSV hanteert de regels van de KNVB en staat daarom niet toe dat er glaswerk meegenomen wordt naar de tribune of rond de velden.  De KNVB stuurt regelmatig een controleur van dit beleid naar de verenigingen en legt bij overtredingen ook boetes op. Ook hiervoor geldt dat boetes opgelegd aan HSV, omdat er personen worden betrapt met glaswerk op de tribune of om de velden, direct worden doorbelast aan de overtreder of zijn/haar ouders/verzorgers

Sponsoren