Gedragscode – VOG

Gedragscode HSV 2022

Jeugdleden ontwikkelen zich bij HSV niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen.

Bij HSV behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. HSV is zich bewust van haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde.

Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen bijvoorbeeld geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn.

Dit document is een opmaat voor de gedragsregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels en specifieke regels en codes voor het voorkomen van seksuele intimidatie. We dienen ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positieve klimaat binnen HSV te behouden.

Hiertoe is een “gedragscode‟ opgesteld. De gedragscode omvat het geheel van gedragsregels, omgangsregels en meldcodes die gelden bij HSV. De gedragscode dient bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders, trainers, coaches, elftalleiders, ouders, vrijwilligers, bestuurders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragscode te bewaken. Het bestuur zal de gedragscode periodiek – gelijklopend aan het beleidsplan – evalueren en eventueel voorstellen doen om de code aan te passen.

Lees hier de complete gedragscode 2022

Sponsoren