De Club

 • Organisatie
 • Hoofdbestuur
 • Jeugdbestuur
 • Overige Senioren
 • Vertrouwenspersoon
 • Gedragscode - VOG
 • VRIJWILLIGERSBELEID
 • Technische Commissie
 • Administratie + secretariaat
 • ICT / techniek
 • Sponsorcommissie
 • Vrienden van HSV
 • Kledingcommissie
 • Onderhoudscommissie
 • Privacy beleid

Bij een voetbalvereniging is er om het voetballen mogelijk te maken en de club in goede banen te leiden een stevige organisatie nodig. Bij HSV is de bestuurlijke organisatie ingevuld met vrijwilligers die allen verantwoordelijk zijn voor hun deelgebied. Deze HSV’ers geven vanuit hun taak invulling aan de gemaakte afspraken en behartigen de belangen van de club. Dit onder de hoofdverantwoordelijkheid van het bestuur. We onderscheiden de volgende gebieden: bestuurlijk, voetbal technisch, administratief, public relations en beheer clubhuis.

Met vragen of wensen kan je altijd terecht bij de verantwoordelijke personen.

Via het menu hier links op deze pagina vind u alle telefoon- en email gegevens van vrijwilligers en hieronder algemene (bestuurlijke) functies en alleen (groep)email gegevens. (Trainers vind u hier en leiders vind u hier.)

FunctieNaamEmail adres
Hoofdbestuurbestuur@vvhsv.nl
Jeugdbestuurjeugdbestuur@vvhsv.nl
Commissie Overige SeniorenYvon Pronk / Edward Geeskencos@vvhsv.nl
Contributieadministratiecontributieadministratie@vvhsv.nl
Ledenadministratie Yvon Pronkledenadministratie@vvhsv.nl
Wedstrijdsecretaris
(zondag)
Yvon Pronkledenadministratie@vvhsv.nl
Wedstrijdsecretaris (zaterdag)Jan Baarswedstrijdsecretaris@vvhsv.nl
Kantine "De Basis"kantinedebasis@vvhsv.nl
ScheidsrechtercoördinatieMona Burgering / Peter Hoetjesscheidsrechtershsv@vvhsv.nl
JeugdmateriaalcoördinatiePeter Schoonhovenjeugdmateriaal@vvhsv.nl
Jeugdweekendjeugdweekendhsv@vvhsv.nl
kleding commissiekledingcommissie@vvhsv.nl
Sponsor commissiesponsorcommissie@vvhsv.nl
Stichting Vrienden van HSVvriendenvanhsv@vvhsv.nl
Technische Commissietechnischecommissie@vvhsv.nl
Onderhoudscommissieonderhoudscommissie@vvhsv.nl
ICT - TechniekMartijn vd Endeict@vvhsv.nl
BankRabobank Noord KennemerlandNL13RABO0120503115
Social MediaLuuk Flens en Tommy van Leeuwensocialmedia@vvhsv.nl
Website HSVMaikel Sombroekwebbeheer@vvhsv.nl

Het hoofdbestuur van HSV bestaat uit 6 personen, een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van de jeugdafdeling, vrouwenafdeling, algemeen lid (kantine/evenementen/ sociale media) en de technische commissie.

Klik op een afbeelding voor de contactgegevens.

 • Ellen Popma
  Ellen Popma
  Voorzitter
Ellen Popma
Voorzitter
 • Paul Palfenier
  Paul Palfenier
  Penningmeester
Paul Palfenier
Penningmeester

Telefoon: 06-50290798

email: penningmeester@vvhsv.nl

 • Dennis Geusebroek
  Dennis Geusebroek
  Secretaris
Dennis Geusebroek
Secretaris

Telefoon: 06-xx

Email: secretaris@vvhsv.nl

 • Sandra van der Flier
  Sandra van der Flier
  Voetbalzaken
Sandra van der Flier
Voetbalzaken
 • Stephan de Jong
  Stephan de Jong
  Jeugdvoorzitter
Stephan de Jong
Jeugdvoorzitter

Het jeugdbestuur van HSV bestaat uit een voorzitter,  de jeugdcoördinator, jeugdbestuursleden en de hoofdleiders van alle afdelingen.

Klik op een afbeelding voor de contactgegevens.

 • Stephan de Jong
  Stephan de Jong
  Jeugdvoorzitter
Stephan de Jong
Jeugdvoorzitter
 • John Beelen
  John Beelen
  Hoofd Jeugdopleiding
John Beelen
Hoofd Jeugdopleiding

Telefoon: 06-20932081

Email: hoofd-jeugdopleiding@vvhsv.nl

 

 • Dick van Zelst
  Dick van Zelst
  Hoofd Jeugdopleiding
Dick van Zelst
Hoofd Jeugdopleiding

Telefoon: 06-21858537

Email: hoofd-jeugdopleiding@vvhsv.nl

 • Jeroen op de Weegh
  Jeroen op de Weegh
  Jeugdbestuurslid
Jeroen op de Weegh
Jeugdbestuurslid

telefoon: 06-57753856

email: jeroen.op.de.weegh@live.nl 

 • Bart Dobber
  Bart Dobber
  Jeugdbestuurslid
Bart Dobber
Jeugdbestuurslid

Telefoon: graag via email.

 

 • Bouwe Groot
  Bouwe Groot
  Jeugdbestuurslid
Bouwe Groot
Jeugdbestuurslid

Telefoon: 06-51400638

email: bgroot@groundresearch.nl

 • Kai Meulenbeld
  Kai Meulenbeld
  Hoofdleider JO14 tm JO19
Kai Meulenbeld
Hoofdleider JO14 tm JO19

Telefoon: 06-21212291

Email: hoofdleider-jo15-jo14@vvhsv.nl

 

 • Patrick Schouten
  Patrick Schouten
  Hoofdleider JO12 - JO13
Patrick Schouten
Hoofdleider JO12 - JO13

Telefoon: 06-55100020

Email:hoofdleider-jo13-jo12@vvhsv.nl

 • Bas Tervoort
  Bas Tervoort
  Hoofdleider JO10-JO11
Bas Tervoort
Hoofdleider JO10-JO11
 • Benno Bisselink
  Benno Bisselink
  Hoofdleider JO9
Benno Bisselink
Hoofdleider JO9

Telefoon: 06-19418294

Email: hoofdleider-jo9@vvhsv.nl

 • Sander Visser
  Sander Visser
  Hoofdleider JO8
Sander Visser
Hoofdleider JO8

Telefoon: 06-52869795

Email: hoofdleider-jo8@vvhsv.nl

 

 • John van Schagen
  John van Schagen
  Hoofdleider JO7
John van Schagen
Hoofdleider JO7

De overige senioren worden bij HSV vertegenwoordigd door twee vrijwilligers die gevoed worden door de aanvoerders van alle overige senioren teams.

Klik op een afbeelding voor de contactgegevens.

 • Edward Geesken
  Edward Geesken
  Overige Senioren
Edward Geesken
Overige Senioren

Email: cos@vvhsv.nl

 • Yvon Pronk
  Yvon Pronk
  Overige senioren
Yvon Pronk
Overige senioren

Telefoon: 072-5336558 / 06-31213941

Email: cos@vvhsv.nl

Een veilige omgeving is een voorwaarde om mensen op een fijne en gezonde manier te laten sporten. Dat geldt voor volwassenen en zéker ook voor kinderen. Pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie kan een wezenlijk negatieve invloed hebben op de gezonde ontwikkeling.
Aan het voorkómen van negatief gedrag willen wij als vereniging actief bijdragen.

Alles begint met respect en integriteit. En het kan erg helpen om met elkaar heldere afspraken te maken, over wat wij daaronder verstaan en hoe we dat kunnen terugzien in gedrag. Over hoe we omgaan met het signaleren van ongewenst gedrag, en hoe we elkaar daar op aanspreken of het zo nodig melden. 

De vertrouwenspersoon (VP) is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. In een vertrouwelijk gesprek kan hij een melder helpen bij het vertellen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. Als de situatie als ernstig wordt beoordeeld, zal hij ook kunnen doorverwijzen naar andersoortige hulpverlening en/of de politie.
Daarnaast adviseert en stimuleert hij de club om preventieve maatregelen te nemen.

*klik hier voor een uitgebreide omschrijving van deze functie

Hans Humme is de vertrouwenspersoon bij HSV.

 • Hans Humme
  Hans Humme
  Vertrouwenspersoon
Hans Humme
Vertrouwenspersoon

Telefoon: 06-81627694

Email: vertrouwenspersoon@vvhsv.nl

 

Gedragscode HSV 2022

Jeugdleden ontwikkelen zich bij HSV niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen.

Bij HSV behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. HSV is zich bewust van haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde.

Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen bijvoorbeeld geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn.

Dit document is een opmaat voor de gedragsregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels en specifieke regels en codes voor het voorkomen van seksuele intimidatie. We dienen ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positieve klimaat binnen HSV te behouden.

Hiertoe is een “gedragscode‟ opgesteld. De gedragscode omvat het geheel van gedragsregels, omgangsregels en meldcodes die gelden bij HSV. De gedragscode dient bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders, trainers, coaches, elftalleiders, ouders, vrijwilligers, bestuurders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragscode te bewaken. Het bestuur zal de gedragscode periodiek – gelijklopend aan het beleidsplan – evalueren en eventueel voorstellen doen om de code aan te passen.

LEES HIER HET COMPLETE DOCUMENT

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging HSV

Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateur-sportvereniging kan bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Wij merken op dit moment duidelijk dat er minder enthousiast gereageerd wordt om vrijwilligerstaken op te pakken en dat wij steeds afhankelijker worden van een kleine groep enthousiastelingen. Om dit te keren hebben wij het volgende stuk geschreven waarbij wij duidelijk uiteenzetten wat wij van vrijwilligers verwachten en wordt er hard gewerkt aan draaiboeken per commissie, welke taken zij hebben en wanneer deze uitgevoerd moeten worden.
Om te voorkomen dat het bestuur genoodzaakt is om vrijwilligerstaken onderdeel te laten worden van het lidmaatschap van onze vereniging, verwachten wij dan ook een positieve bijdrage van u als vrijwilliger.

Op wie heeft dit plan betrekking?
Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:

Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden;

Op donateurs en ereleden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing;

Ieder actief lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of een of meerdere vrijwilligerstaken;

Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak vervullen. Uitzondering hierop vormt de kantinedienst. Voor de ochtend kantinedienst (van 08:00 uur – 13:00 uur) geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en voor de middag kantinedienst (13:00 uur – sluiting) geldt een minimum leeftijd van 18 jaar;

Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen, maar hun ouder(s) of verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vrijwilligerstaak binnen de vereniging;

Gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, worden voor 2e kind belast met een halve vrijwilligerstaak en voor het 3e of meer kinderen vervalt de vrijwilligerstaak.

Welke bijdrage verwacht HSV van de vrijwilliger?
HSV maakt onderscheid tussen functies en taken;

Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdleider etc.);

Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn

Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.

Voor de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden aan het begin van het seizoen aan te geven voor welke taken hij/zij wil worden ingeschreven en welke data hij / zij de werkzaamheden beslist niet uit kan voeren. Indien de vrijwilliger géén keuze maakt in de taken die hij / zij wil uitvoeren, zal de vrijwilligerscommissie de vrijwilliger indelen. Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak / -functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak /-functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid.

De vrijwilligerscommissie zal vervolgens samen met de betreffende commissie een planning opstellen.

Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 2 dagdelen aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren. Een dagdeel omvat 4 uur aan activiteit. Per vrijwilligerstaak zal worden aangegeven hoeveel dagdelen het bevat.

Spelregels
• De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 augustus tot 31 juli van ieder jaar. Binnen deze periode moeten 2 dagdelen aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd.
• Het inroosteren van een functie of taak moet altijd plaatsvinden in overleg met de vrijwilligerscommissie.
• Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak en is ook aanspreekpunt voor de vrijwilligerscommissie
• Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan de vrijwilligerscommissie kenbaar maken. De betreffende commissie is bevoegd hier een besluit in te nemen;
• Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichtte taak valt, zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd.
• De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder / verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk;
• Indien boetegelden niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de speler niet speelgerechtigd te verklaren;
• Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersbeleid en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, bij te stellen;
• De vrijwilligerscommissie zal uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid; Bij onduidelijkheden is het besluit van het hoofdbestuur bindend.

Tot slot
Veel vrijwilligers binnen HSV zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden.

Namens de vrijwilligerscommissie

Indien dit beleid niet tot de benodigde vrijwilligers leidt dan kan het bestuur overgaan tot een vrijwilligersbijdrage die geretourneerd wordt indien er vrijwilligerstaken worden gedaan

(document)

Algemene Taak.
De Technische Commissie(TC) bewaakt de kwaliteit van de seniorenselectie(1e en 2e elftal) in elk opzicht, zowel op korte als lange termijn. De TC heeft regelmatig overleg met de technische en medische staf over de afspraken die gemaakt zijn, over het te volgen beleidsplan, over de vorderingen die gemaakt worden en over bepaalde randverschijnselen die nu eenmaal bij een selectie horen. Ook is er regelmatig overleg met de teammanagers, spelers en assistent-scheidsrechters.
Daarnaast volgt de TC ook nauwgezet de trainingen en de wedstrijden van de selectieteams om een gefundeerde mening te geven als dat nodig is en adviseert het hoofdbestuur inzake aanstellingen technische en medische staf.

Verantwoording.
Het legt verantwoording af aan de voorzitter van het hoofdbestuur. Het heeft een korte lijn met het HSV bestuur, om voorkomende vragen, problemen of andere zaken die direct met de selectie te maken hebben, te bespreken en indien mogelijk zo snel mogelijk op te lossen.

Samenstelling en aandachtsgebieden.
De TC bestaat op dit moment uit de volgende personen met de volgende speciale aandachtsgebieden.

1 Jan Zoon: contact KNVB, organisatie wedstrijden, bewaking budget en beheer materialen en kleding.
2 Leo van Meene: contact jeugd, contact hoofdbestuur en projectgroep “veelzijdig bewegen”.
3 Sandra van der Flier: algemene ondersteuning, sponsors en projectgroep “veelzijdig bewegen”.
4 Hein Spaans: medische coördinatie, scouting en projectgroep “veelzijdig bewegen”.
5 Edward Geesken: Overige senioren (incl.dames) en evenementen

contact: technischecommissie@vvhsv.nl

De administratie wordt bij HSV sinds jaar en dag verzorgd door Yvon Pronk en Tecla Zoon.
Yvon neemt de ledenadministratie voor haar rekening en Tecla de contributieadministratie.
Zie de button ‘HSV beleid’ voor meer informatie over leden en contributie.

De wedstrijdsecretaris voor zaterdag / jeugd wedstrijden is Jan Baars.
De wedstrijdsecretaris voor zondag / senioren wedstrijden is Yvon Pronk.
Het vaste telefoonnummer van het secretariaat bij HSV is 072-5332890

Klik op een afbeelding voor de contactgegevens.

 • Tecla Zoon
  Tecla Zoon
  Contributieadministratie
Tecla Zoon
Contributieadministratie
 • Yvon Pronk
  Yvon Pronk
  Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat zondag
Yvon Pronk
Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat zondag

Telefoon: 072-5336558 / 06-31213941

Email: ledenadministratie@vvhsv.nl

 • Jan Baars
  Jan Baars
  Wedstrijdsecretariaat zaterdag
Jan Baars
Wedstrijdsecretariaat zaterdag

Telefoon: 06-10439572

Email: wedstrijdsecretaris@vvhsv.nl

Bij HSV hebben we in Martijn van de Ende een enthousiaste vrijwilliger die de techniek up to date houdt. Zo zijn er onder andere in de gezellige HSV kantine de Basis twee giga HD schermen weer we op kunnen projecteren wat we willen – inclusief fantastisch geluid. In het seizoen 2016 – 2017 willen we de bezoekers en sponsoren nog meer kunnen brengen met HSV TV op meerdere TV schermen op het complex en op de HSV website.

Heeft U vragen of opmerking over de website mail dan naar webbeheer@vvhsv.nl. U komt dan in contact met Maikel Sombroek.

Klik op een afbeelding voor de contactgegevens.

 • Martijn van de Ende
  Martijn van de Ende
  ICT
Martijn van de Ende
ICT
Bij HSV hebben een groep enthousiaste vrijwilligers die professioneel contact onderhouden met een mooie groep sponsors.

HSV biedt een interessant en actief netwerk voor bedrijven en organisaties die ondernemen in de regio Heiloo. De club heeft 625 spelende leden, 700 ouders van jeugdleden, 50 vrijwilligers, 175 “vrienden van HSV” en 100 zakelijke relaties.

HSV biedt verschillende sponsor pakketten, er is een onderscheid in TOPsponsor, HOOFDsponsor, STERsponsor, SHIRTsponsor en overige sponsoren.

Ellen Popma, René Groot, Hans Leijen en Pieter Leering kunnen u er alles over vertellen.

Contact: sponsorcommissie@vvhsv.nl
Klik op een afbeelding voor de individuele contactgegevens.

 • Ellen Popma
  Ellen Popma
  Voorzitter
Ellen Popma
Voorzitter
 • Pieter Leering
  Pieter Leering
Pieter Leering

Telefoon: 06-13301515

Email: sponsorcommissie@vvhsv.nl

De Stichting Vrienden van HSV maakt door de vele donaties een boel mogelijk voor onze mooie vereniging.
Iets wat anders een stuk moeilijker zou gaan, omdat niet overal financiële support voor is.
Verzoeken van trainers, leiders, begeleiders en nog meer enthousiastelingen rondom de verschillende (jeugd-) teams vinden steeds meer hun weg naar het bestuur van de Vrienden. Wij zijn graag bereid om naar alle mogelijke verzoeken te luisteren en daarop te laten weten of we het kunnen ondersteunen (of niet). Schroom dus ook niet, en dien je verzoek in. Wat we wel graag willen, is dat we iets ‘tastbaars’ willen ondersteunen.

Mocht je je bij onze mooie Stichting aan willen sluiten, laat het ons weten. Spreek ons aan of stuur een mail naar onderstaande mail adres. Hier kunnen natuurlijk ook de aanvragen voor ondersteuning naar toe! Kosten zijn €50 per (voetbal)jaar. Hiervoor krijgt u naamsvermelding op het mooiste bord in de kantine (naar eigen inzicht in te vullen!), een jaarlijks samenzijn met alle Vrienden, een seizoenskaart voor HSV 1 en updates wat er met je geld gedaan is!

Voetbalgroeten,

Michel Engelsman, Wim Dekker en Edwin Oostrom. (vacature voor afgevaardigde van het bestuur)

Bestuur Vrienden van HSV.

email: vriendenvanhsv@vvhsv.nl

Bij HSV hebben alle jeugdteams een clubtenue met een shirt sponsor. Ook hier zorgt een groep enthousiaste vrijwilligers dat dit eens per periode wordt vernieuwd zodat iedereen er fantastisch bijloopt. Als u hierover vragen heeft of wellicht zich wilt aanmelden als toekomstig shirtsponsor kunt u zich wenden tot onder andere Mariska Zoon.

Zij is ook de drijvende kracht achter het beheer van de mooie rode HSV jassen voor de trainers/leiders.

De groep is per email te bereiken via: kledingcommissie@vvhsv.nl

Bij HSV houden we het fantastische complex in orde met een groep vaste vrijwilligers. Zij zorgen ervoor (samen met de gemeente Heiloo) dat de grasvelden in  prima staat zijn. Ook onderhouden zij het complete HSV gebouw waar wij als HSV enorm trots op zijn.

Heeft u interesse om HSV te helpen met onderhoudswerkzaamheden kunt u altijd even een gesprek aangaan met bv Jan Zoon, Hans Ursem, Rob Burgering, Johan van Haastrecht of Hans Stoop.

De onderhoudscommissie is bereikbaar via email: onderhoudscommissie@vvhsv.nl

VOETBAL.NL APP

Beste leden van HSV of ouders/verzorgers hiervan,

I.v.m. de nieuwe privacywet mogen wij geen namen op onze site zetten zonder toestemming van de betrokkene personen.

De team indelingen zitten vol met ‘afgeschermde’ leden. Niet duidelijk bij wie je in het team zit!

Een elftal foto plaatsen met afgeschermde of beperkte leden is ook uit den boze.
Dit op straffe van een boete.

Stel uw zoon is 8 jaar en voorjaarskampioen geworden.
Leuk met het team op de foto voor de site. Als uw kind dan op ‘ afgeschermd ‘ of ‘beperkt’ staat, krijgt hij een balk over zijn ogen.
of
uw dochter is 12 jaar en heeft en leuke foto van het meiden toernooi. Als ze op ‘afgeschermd’ of ‘beperkt’ staat moet ze met haar rug gefotografeerd worden of krijgt ze een balk voor ogen.

De JO17-1 wordt kampioen hoofdklasse. Leuk naar de uitkijkpost met foto. Als een lid ‘afgeschermd’ of ‘beperkt’ staat…. u begrijpt het vervolg nu wel.

Nogmaals dit is geen wens van HSV maar van de privacy wet.

Wat moet u doen:

Het zou heel prettig zijn als u de zichtbaarheid van u of van uw kind aan zou willen passen.

Dit kunt u doen door de een account aan te maken op www.voetbal.nl of door de voetbal.nl-app te downloaden, te registreren met uw e-mailadres welke bekend is bij de KNVB / HSV en een wachtwoord aanmaken.
Daarna inloggen en naar instellingen > persoonsgegevens en zichtbaarheid gaan om die aan te passen naar “normaal”.

Leden van 15 jaar en jonger mogen niet zelf de zichtbaarheid aanpassen.
Dit moet gedaan worden door een ouder/verzorger. Die gaan na het inloggen naar mijn kinderen en kunnen dan de zichtbaarheid aanpassen.

Misschien heeft u al een account aangemaakt maar met een ander e-mailadres dan die bij de KNVB bekend is.
Even een mailtje of een belletje naar mij om dat te checken.

HSV-groet,
Yvon Pronk
072-5336558
ledenadministratie@vvhsv.nl

(Hier vind u de privacy uitleg van de KNVB)

(Hier vind u meer informatie m.b.t. de zichtbaarheid van uw foto)

Sponsoren