CORONA INFORMATIE HSV

Hieronder de afspraken bij HSV betrekking hebbende op gezondheid / corona / Covid-19.

Met ingang van zondag 28 november zijn de volgende regels van toepassing (voor tenminste 3 weken):

· Het sportpark is gesloten tussen 17:00u ‘s middags en 05:00u ‘s ochtends: er zijn dan geen trainingen en geen wedstrijden. Ook de kantine moet om 17:00u gesloten zijn.

· Publiek bij de wedstrijden is niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders die hun kind brengen of halen. Alleen personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden zijn uitgezonderd. Dat zijn: coaches, scheidsrechters, grensrechters, verzorgers, onderhoudsmedewerkers, rij-ouders van bezoekende verenigingen en andere vrijwilligers.

· In alle binnenruimten (kleedkamers, toiletten, wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer) is vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld trainers, leiders en scheidsrechters die in functie zijn.

· In de kantine is een corona toegangsbewijs én vaste zitplaats verplicht. Wij vragen een coronatoegangsbewijs aan alle mensen die in de kantine aanwezig zijn, dus ook aan de vrijwilligers.

Het is mogelijk dat er komende dinsdag wijzigingen plaatsvinden vanuit de Tweede Kamer als de genomen coronamaatregelen besproken gaan worden. Het (jeugd)bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en zal op basis hiervan een update geven.

We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de KNVB en NOC*NSF.

Zie hiervoor ook het volgende: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

 

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geven we corona geen kans.

Wij leven binnen HSV deze regels na en willen alle leden en toeschouwers met klem verzoeken dit állemaal te doen. Onze vrijwilligers willen graag dat het voor iedereen gezellig blijft, ook voor hen zelf, en dat lukt niet als zij mensen steeds op naleving van de regels aan moeten spreken.

REGISTRATIE BIJ BEZOEK AAN KANTINE OF TERRAS VAN HSV

Coronaprotocollen KNVB

Sponsoren