Milieustraat

Maalwater Milieupleintje

Naast de hoofdpoort staan een aantal containers opgesteld op het milieupleintje. Het betreft een oud papier-, een plastic-, een glas- en een kledingcontainer!

Er staat nu ook een (gele) container voor bv oud frituurvet. Dit kan in de container worden gedaan in een dichte verpakking (bv de verpakking van het nieuwe frituurvet)

Veel van onze leden en ouders van jeugdleden maken hier gebruik van. De opbrengsten aan oud papier leveren ieder seizoen een fijne bijdrage aan de inkomsten van de vereniging.

Verzoek aan allen is de containers alleen te gebruiken daar waar ze voor bedoeld zijn. Dus in de papiercontainer alléén papier, liefst gebundeld of in dozen (géén piepschuim, plastic, hout of ander afval). Samen houden we het netjes. Hartelijk dank!

Sponsoren