Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 oktober 19:30 uur

17 september 2021

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering (een beetje anders dan anders)

Eind april hebben wij de laatste Algemene Ledenvergadering gehad. Door de coronamaatregelen kon dat niet anders dan digitaal. Gelukkig kan het dit seizoen weer gewoon in De Basis en kunnen we het ook weer organiseren op een logischer moment.
Afsluiting van het ‘oude’ seizoen en vooruitkijken naar het ‘nieuwe’ seizoen past in het begin van dat nieuwe seizoen.
Wij nodigen je van harte uit om bij die bijeenkomst aanwezig te zijn, op Woensdag 6 oktober om 19.30 uur. Dat is een redelijk vroeg tijdstip, omdat we het dit jaar iets anders willen gaan doen dan ‘normaal gesproken’.

De vergadering zal bestaan uit 2 delen:
1) tijdens het eerste deel van 19.30 – 20.15 zullen de formele agendapunten worden afgehandeld.
2) na een korte pauze zullen we van 20.30 tot 22.00 uur “rond-de-tafel-gesprekken” houden, waarbij we verschillende thema’s willen voorleggen. In kleine groepen wordt over een thema gesproken/gediscussieerd op een ‘ontspannen’ manier.

Het bestuur vindt het namelijk belangrijk te weten hoe het draagvlak is bij de leden/vrijwilligers, met betrekking tot een aantal onderwerpen. Mede op basis daarvan willen wij de eigen visie aanscherpen en het beleid voor de toekomst verder ontwikkelen.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat er ruimte is voor dialoog tussen mensen, vanuit respect, waarbij alle meningen tellen. Van jonge en oudere leden en vrijwilligers. Van mensen die vol betrokken zijn tot mensen die meer langs de lijn staan, maar ook goede ideeën hebben. Dus jong en oud, actief als lid of als vrijwilliger….welkom.

Er zal dus een aantal thema’s worden besproken. Over hoe we dat gaan doen, wordt op de avond zelf verder uitleg gegeven. Wat er uit de gesprekken naar voren komt, zal input geven aan gezond en gedragen beleid. Het is natuurlijk niet zo dat die avond daadwerkelijk besluiten over de onderwerpen worden genomen.

Enkele onderwerpen waaruit (mogelijk) zal worden gekozen:
* Willen wij HSV in de toekomst een zaterdag- of zondagvoetbalvereniging laten zijn?
* Willen wij bij HSV een Rookvrij complex (ook op zondag)?
* Willen wij bij HSV de kantine in de huidige vorm door vrijwilligers laten beheren, of willen wij een professioneel beheerder?
* Willen wij als HSV in de toekomst samengaan met Foresters?
* Willen wij een overdekte tribune aan de andere kant en/of stoeltjes op de huidige tribune?
* Willen wij De Basis overdag open stellen voor anderen, om daarmee onze (financiële) positie te versterken?

Dit zijn hoofdvragen. Op de avond zelf zullen er bijvragen worden toegevoegd om allerlei aspecten van de onderwerpen aan de orde te laten komen.

Als je de vergadering inderdaad bij wilt wonen, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier hier op de website of door een mail te sturen naar secretaris@vvhsv.nl met daarin:
– Jouw volledige naam
– Telefoonnummer
– Mailadres

Je kunt er voor kiezen om bij beide delen van de Vergadering aanwezig te zijn, of bij een van beide. Geef dat dan aan op het aanmeldformulier of de mail: Deel 1 of Deel 2 of Deel 1+2.

De agenda vind je hierbij. De notulen, het (financiële) jaarverslag en de begroting worden ter vergadering gepresenteerd. Mocht je vooraf de stukken willen ontvangen, dan kun je dat bij de aanmelding kenbaar maken. Die stukken zullen wij desgevraagd uiterlijk vrijdag 1 oktober versturen.

Het lijkt ons heel fijn als er een grote opkomst is. HSV laten bloeien doen we samen!

Namens het bestuur,
Ellen Popma
(voorzitter vv-HSV)

Algemene ledenvergadering: 6 oktober 2021 19:30 uur

klik op de afbeelding voor het hele document.

Meld je aan via onderstaande mogelijkheid.