Ouders, trainers en leiders van HSV leden.

9 augustus 2016

Het jeugdbestuur van HSV is van plan om in de maand september/oktober een informatieavond te gaan houden over “gezondheid en sport”.

Onze doelgroep zal zijn leiders, trainers en ouders van jeugdleden.

Onderwerpen die tijdens deze meeting aan bod kunnen komen zijn o.a. preventie sportblessures, blessurebehandeling (EHBO), informatie over voeding, keuze sportschoenen, looptraining, sportpodologie en fitnesstraining.

Het definitieve programma moeten wij nog samenstellen.

Allereerst willen wij weten hoeveel belangstelling er is binnen de vereniging voor deze meeting

Wij vragen daarom aan degenen die van plan zijn deze avond te bezoeken dit via jeugdcoordinator@vvhsv.nl voor 29 augustus 2016 aan ons mee te delen. Heeft U belangstelling voor een specifiek onderwerp welke gerelateerd is aan dit thema en dat op deze avond behandeld wilt hebben, wilt U dat dan ook vermelden.

Vermeld hierbij ook graag uw naam en uw status binnen de vereniging (trainer, ouder en/of leider).

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot Hein Spaans(06-51008151) of Leo van Meene(06-30963053)