Groot én Klein genoeg

14 juni 2024


Heiloo, 14 juni 2024

Woensdag 12 juni stond er een pagina-grote advertorial in De Uitkijkpost, met als suggestieve titel: mogelijk sociale woningbouw aan het Zevenhuizen.
Het voorstel impliceert een fusie tussen HSV en Foresters, waarbij Foresters dan bij Het Maalwater in zou trekken.

Als eerste vinden wij het belangrijk te laten weten dat wij ons volkomen distantiëren van het stuk. De toevoeging dat HSV vooraf over de plaatsing is geïnformeerd, wil niet zeggen dat wij als bestuur op enigerlei wijze inspraak hebben gehad over de plaatsing, noch dat wij ons kunnen vinden in de inhoud ervan.

Het voorstel, dat in deze advertorial wordt gepresenteerd als zou het een individueel burgerinitiatief zijn, werd een week eerder volkomen onverwacht voorgelegd aan twee van onze bestuursleden, vanuit PvdA/GroenLinks. Het werd benoemd als ‘een eerste verkenning hoe HSV daar tegenover zou staan’. Over de wijze van overvallen waren wij ontstemd, maar ook inhoudelijk hebben wij afwijzend op het idee gereageerd. En wel op onder meer de volgende gronden.

HSV heeft inmiddels ruim 800 leden. We zijn groeiend en bloeiend. Al 94 jaar zijn wij een voetbalvereniging, waar mensen de sport bedrijven die zij leuk vinden. Maar wij zijn meer dan dat!

In deze tijd van steeds verdergaande individualisering, materialisme en schaalvergroting, willen wij een tegenbeweging maken. Wij willen een plek bieden aan kinderen, die zich bij ons gezien en gehoord voelen. Die zich veilig en thuis voelen. Wij willen een waardevolle aanvulling zijn op gezin en school.

Wij willen ook dat (de ouders van) onze leden en vrijwilligers zich aan ons en met elkaar verbonden voelen. Dat zij zich thuis voelen en gewaardeerd. Dus niet vrijwilligerswerk doen omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen en omdat het leuk is. Onderdeel uitmaken van een vereniging, die zij (wij) samen vormen. Voelen dat we allemaal verschil maken. Iets over hebben voor elkaar. En daarmee een voorbeeld zijn voor onze kinderen.

Wij hebben begrip voor het feit dat er oplossingen moeten worden gezocht voor het tekort aan sociale woningen.
En op geen enkele manier willen wij afbreuk doen aan Foresters. Voor hen gelden veel van dezelfde principes en in sommige opzichten verschillen we juist van elkaar en dat is helemaal oké. Bij de een past dit beter en bij de ander dat.
Maar als er al sprake zou moeten zijn van een fusie, zou dat uit de verenigingen zelf moeten komen, om redenen die daar liggen. Bij voorbeeld een tekort aan leden, zodat er geen teams kunnen worden samengesteld (zoals in Egmond het geval was).
Daar is hier geen sprake van. Qua omvang is Foresters vergelijkbaar met HSV. Foresters en HSV zijn allebei zeer gezonde verenigingen, die beide bestaansrecht hebben. Een fusie is wat ons betreft dan ook geen thema.

Er wordt in het voorstel gesproken over 5 kunstgrasvelden. Dat klinkt mooi, maar veel voetballers spelen graag op gras. Bij de profclubs zijn kunstgrasvelden binnen een aantal jaren verboden door de KNVB. Wij zijn ons bewust van het feit dat er dit seizoen veel afgelastingen waren. Die geschetste problemen mbt wateroverlast worden komend seizoen opgelost, door de plaatsing van 2 pompen, die de gemeente voor ons heeft aangeschaft. Dan zullen er veel minder afgelastingen zijn.

Wij werken graag en goed samen met de gemeente en andere organisaties om de ingeslagen weg te blijven bewandelen en een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.
Je kunt wel simpelweg zeggen dat het logistiek haalbaar is om beide verenigingen samen te laten gaan op het Maalwater, maar wij betwijfelen dat zeer. En het is een illusie te denken, dat de KNVB met het inplannen van de wedstrijden, rekening zal houden met een ondercapaciteit op de zaterdag van individuele verenigingen. Of dat de parkeercapaciteit volstaat.

En voor ons vooral dus van wézenlijk belang: samen worden we te groot. In zo’n grote organisatie is de kracht van de verbinding veel minder sterk. En zullen vrijwilligers minder bereid zijn om vanuit intrinsieke motivatie de dingen te doen, die nodig zijn. Wordt de afstand tussen (jeugd)bestuur en (ouders van) leden alleen maar groter. En wordt het dus steeds moeilijker om die bovengenoemde tegenbeweging te maken, die zó positief kan doorwerken op het welzijn van onze leden. Van ‘onze’ kinderen.

Daar zijn we nu wel groot én klein genoeg voor.

HSV…..dat zijn we samen!

 

Hartelijke groet,

Bestuur vv-HSV