Afscheid van trouwe vrijwilliger ‘Stekkerhansie’ (Hans Stoop)

14 januari 2023

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie namen we – na een periode van ruim 30 jaar trouwe inzet – afscheid van vrijwilliger Hans Stoop. Hij ontving lovende woorden voor zijn inzet én een mooi boeket roodgele bloemen.
Vrijwilligers als Hans zijn goud waard of eigenlijk….onbetaalbaar. Een vereniging als HSV kan niet zonder deze mensen bestaan. Een welgemeend “Dank je wel Hans”, voor zoveel jaren inzet voor onze mooie vereniging.

“Stekkerhansie” was zijn bijnaam, maar hij werd ook wel “Stekkertje-Hans” genoemd. In beide gevallen positief bedoeld, want hij wist de meeste problemen die er waren op het gebied van de ICT, licht en geluid, op te lossen met behulp van verplaatsen, tussenplaatsen of vervangen van stekkertjes. Klein en groot.

Voordat Hans zich min of meer specialiseerde op dit gebied, had hij al vele voetstappen binnen HSV gezet. Jarenlang heeft hij zijn vrouw Tiny geholpen met het beheren van de kantine. Zij waren al betrokken bij de nieuwbouw van de kleedkamers en kleine kantine (later van de tennisvereniging) in het vorige clubgebouw. En ‘uiteraard’ hielpen ze bij de jubilea en andere grote feesten, waar ze altijd te vinden waren in de kantine en de keuken. Daarnaast hebben ze heel wat patat gebakken tijdens de schoolvoetbaltoernooien. Ook was Hans leider van Kamp Texel.

Na het overlijden van Tiny bleef Hans betrokken bij het kantinegebeuren en in de tijd dat Monique Bakkum de kantine beheerde, hielp hij ook met de schoonmaak. Hij was een manusje-van-alles, geen bestuurder maar echt een ‘doener’. Als er een probleem was ergens, hoefde je hem maar te bellen en hij kwam er aan.

Hans heeft veel prettig samengewerkt met verschillende andere vrijwilligers, waaronder Peter Schoonhoven en de mannen van de Onderhoudscommissie. Deze commissie heeft vanaf 2005 enorm veel werk verzet ten behoeve van de voorbereiding en het uitvoeren van de nieuwbouw, waar onze mooie “De Basis” het resultaat van is. Hans was als lid van deze commissie specialist elektrische zaken en computeraangelegenheden. Hij hield zich voornamelijk met het ICT-gebeuren bezig en heeft daarin ook veel samengewerkt met Martijn van de Ende. Waar Martijn zich vooral richtte (en nog steeds) op de hard- en software en het programmeren, was Hans de man van de meer fysieke aanleg van de systemen (camera’s, geluidsinstallatie, kabels e.d.). Ook hield hij zich bezig met de (vervanging van de) alarminstallatie.

Al járenlang heeft Hans een caravan in Brabant staan, waar hij in vanaf het begin van de lente tot aan de laatste mooie najaarsdagen, graag veel tijd doorbrengt. Dat is ook een van de redenen, waarom hij er voor gekozen heeft om een punt te zetten achter zijn inzet als vrijwilliger. Wij gunnen hem dat van harte maar hopen hem nog heel vaak te ontmoeten langs de lijn en in onze kantine tijdens het winterseizoen en regenachtige voor- en najaarsweekenden.

Dank je wel voor al die jaren inzet Hans!!

 

Namens alle leden, bestuur en alle andere vrijwilligers,
Ellen Popma
(voorzitter)

En we doen meteen een oproep omdat we écht iemand op dit vakgebied als nieuwe vrijwilliger nodig hebben. Dus: heb jij kennis en ervaring op dit gebied en wil je vanuit betrokkenheid bij onze mooie vereniging daar af en toe wel iets in betekenen, laat het dan alsjeblieft weten aan René Groot, via vrijwilligerscoordinator@vvhsv.nl