aanmelden voor Sportgala Heiloo

7 november 2016

Heiloo kent een rijke schakering aan sporters, van nationaal en internationaal niveau tot enthousiaste beoefenaars van de sport in lokaal verenigingsverband. Allen kunnen komen tot bijzondere prestaties, die best wat extra aandacht zouden mogen krijgen. Laat je dus bij de afweging wel of niet aan te melden niet leiden door de gedachte dat het louter om topsport zou moeten gaan. Ook de breedtesport doet mee. Vanwege de prestaties en het succes op zich, maar ook de weg ernaar toe weegt mee. Hoe bijzonder is het, zijn er moeilijkheden overwonnen, etc.

Ook dit jaar wordt het Sportgala Heiloo weer georganiseerd door de Sportraad.

Hiervoor krijgt iedereen de kans om een sportman/vrouw, sporttalent jongen/meisje, sport(jeugd)ploeg, G sporter, G team, trainer, coach of een vrijwilliger aan te dragen aan de Sportraad.

Het aan melding gaat via dit aanmeldingsformlier: aanmeldingsformuliersportgalaheiloo2016

Het formulier kan na invulling ; VOOR  5 december 2016 , gezonden worden naar het e-mailadres van de SportRaad: sportraadheiloo@live.nl of dat van het sportgala: sportgalaheiloo@live.nl.