Henk Beke overleden.

20 augustus 2016

Op 15 aug. j.l. is Henk Beke overleden. Henk was voorzitter van HSV van 1983 – 1987.

Hij was 86 jaar.
Wij wensen zijn vrouw Lolkje en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte
met dit grote verlies.
Het bestuur van HSV.