BHV’ers: TOP dat jullie er zijn!

14 april 2022

Onlangs hebben 7 vrijwilligers deelgenomen aan de praktijkdag BHV (bedrijfshulpverlening).
Voorafgaand aan die dag hebben zij zich door middel van een e-learning voorbereid en dat ook verplicht afgesloten met een toets.
Zij behaalden het certificaat ☒ Levensreddend Handelen incl. AED ☒ Brand & Ontruiming.

Als vereniging zijn wij verplicht om voldoende BHV-ers op het veld en/of in de accommodatie rond te hebben lopen. Dat betekent dat we volgend jaar opnieuw mensen zullen uitnodigen deze training te volgen, of aan een herhalingsdag deel te nemen. Als je elders al het BHV-certificaat hebt behaald (niet al te lang geleden) en je wilt voor die herhalingsdag in aanmerking komen, laat het dan even weten via secretaris@vvhsv.nl 
Naast dat het goed is, is het ook gewoon een leuke (halve) dag!

Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd !!!