Wim Leering: vrijwilliger vd maand.

28 juni 2019

Vrijwilligers bedankt.

Een nieuw seizoen, een nieuwe maand en daarmee ook een nieuwe Vrijwilliger van de Maand!

Bij onze vereniging zijn er heel veel vrijwilligers die er voor zorgen dat alles binnen de vereniging op rolletjes looptVan de dames en heren achter de bar tot de terreinknechten op het veld, accommodatiebeheerders,  bestuursleden, commissieleden, elftalleiders, grensrechters, lijnentrekkers, masseurs, materiaalmannen, penningmeesters, redactieleden, scheidsrechters, schoonmakers, secretarissen,  toernooicoördinatoren, (jeugd)trainers, verzorgers, voorzitters, iemand die de kleding wast, webmasters, wedstrijdcoördinatoren en alle andere vrijwilligers; bedankt voor jullie inzet!  Samen maken zij het wekelijks weer mogelijk om van voetbal te kunnen genieten. Veel verenigingen bedanken hun vrijwilligers tijdens de seizoen afsluiting of organiseren een speciale medewerkers avond. Wij doen dat ook door middel van de ” Vrijwilliger van de Maand”. Elke maand zetten we iemand in het zonnetje.  Het gaat niet om dienstjaren, het gaat niet om aantal uren van inzet, het gaat niet om het soort werk, nee het is waardering voor het feit dat je als vrijwilliger aan HSV verbonden bent.

Deze maand als Vrijwilliger van de maand gekozen: Wim Leering.

Deze keer een speciale aflevering..

Normaal gesproken wordt de vrijwilliger van de maand gekozen door zijn/haar voorganger/ster en wordt deze verrast door voorzitter EN vrijwilliger Wim Leering. Ik heb gemeend deze keer een uitzondering te mogen maken. 

Ik verraste Wim bij hem thuis, na enige Whastapp contactjes met zijn lieve vrouw Ancora, en overhandigde hem als dank voor zijn inzet voor onze vereniging een waardebon van de AALSMEERSE PLANTENHAL en een waardebon van HERBERG JAN. 

Wim, je bent deze maand vrijwilliger van de maand gekozen. Kun je vertellen wat dat met je doet?

Een leuke waardering! En dat is ook de reden waarom ik deze titel enkel jaren terug bij HSV in het leven heb geroepen. Ook al doe je je taken en werkzaamheden vrijwillig, het is altijd leuk om te horen dat dit gewaardeerd wordt. Bijna iedereen bij wie ik in de afgelopen jaren aan de deur stond, zei “ dat had toch niet gehoeven?” of “voor mij?, maar er zijn heel veel mensen die veel meer werk verrichten!”, maar als ik dan weer weg ging werd er altijd gezegd dat het zeer gewaardeerd werd. En nu geldt voor mij dus precies hetzelfde: het had niet gehoeven, maar wordt zeer gewaardeerd!

Je bent aan het einde van dit seizoen 6 jaar, vrijwillig, voorzitter van HSV geweest. Ik heb je daarvan ongeveer 3 jaar mogen meemaken en weet daarom uit eigen hand dat je heel, heel veel tijd in HSV hebt gestoken. Als je 3 hoogte punten en 2 verbeterpunten mag noemen uit de afgelopen 6 jaar wat komt er dan bij je op?

Als eerste hoogtepunt wil ik noemen de evenementen die jaarlijks binnen onze club georganiseerd worden. Ik denk aan het Mona Burgering Meisjes toernooi, de jeugdkampen/jeugd WK`s, het pannenkoekentoernooi, de geweldige HSVeiling met TOP opbrengsten voor onze vereniging, de Verandatoer, het Walking Dinner, de Snertloop, en de nieuwe thema feesten. Stuk voor stuk evenementen waar door diverse mensen veel vrije tijd in gestoken wordt met als doel het verenigingsleven nog leuker te maken. Gezelligheid staat bij deze evenementen op de 1e plaats en dat is een groot goed binnen onze vereniging.

Sportieve hoogtepunten zijn toch elke keer weer de kampioenschappen van de verschillende teams. Op welk niveau er ook gevoetbald werd, het plezier en de trotse gezichten na het behalen van een kampioenschap blijft geweldig om te zien. Ik heb de afgelopen jaren diverse teams mogen feliciteren met het kampioenschap en bekers en schalen mogen uitreiken. Geweldig om te mogen doen! En uiteraard de kampioenschappen van ons vlaggenschip, HSV 1. Promoveren van de 4e naar de 3e klasse en later nog van de 3e naar de 2e klasse waren geweldige momenten. Vooral ook weer om te zien hoeveel mensen hun steentje om welke manier dan ook hebben bij gedragen en dan ook super trots zijn op HUN cluppie.

Ook een hoogtepunt vind ik de toename van het aantal sponsoren in de afgelopen jaren. Met behulp van de sponsorcommissie hebben we een groot aantal bord- en Ster-sponsors aan HSV weten te binden en hebben we al jaren een trouwe Hoofdsponsor en een trouwe Topsponsor. Mede dankzij deze sponsoren is HSV nog steeds een financieel gezonde vereniging.

Verbeterpunten zijn er altijd! Veranderende inzichten, nieuwe situaties, andere mensen, allemaal redenen waardoor zaken weer anders aangepakt moeten en kunnen gaan worden. Wat vooral verbeterd moet worden, en dat speelt niet alleen bij onze vereniging, is de bereidheid van leden en ouders van leden om weer iets voor de vereniging te doen. We weten het allemaal, vele handen maken licht werk, maar in de praktijk blijkt dat onze vereniging draait op een te kleine groep mensen. Daarom hierbij nogmaals een vriendelijke doch dringende oproep aan allen: meld je aan en doe iets terug voor je club. Een vereniging zijn we samen!

Een ander punt wat verbeterd kan en moet worden is de interne communicatiestroom binnen de vereniging en een meer duidelijke organisatiestructuur. We hebben hier als bestuur al stappen in gezet, maar dit punt kan nog meer uitgewerkt en verbeterd worden. Maar ……. Ook daarvoor geldt weer: hiervoor zijn (extra) vrijwilligers nodig om dit goed neer te zetten.

Wat is het beeld van HSV dat jou zal bijblijven als te terugdenkt aan de afgelopen jaren als voorzitter van HSV?

HSV is en blijft een hechte dorpsclub. Bij leuke evenementen weten we elkaar te vinden, maar ook bij ziek en zeer steunen we elkaar en zoeken we elkaar op. Zowel privé als in mijn functie als voorzitter heb ik dat mogen ondervinden en ik hoop dat deze hechte band binnen HSV nooit verloren gaat.

Tot slot, ik heb gehoord dat er nog geen nieuwe voorzitter bekend is, kun je daar iets over kwijt?

Helaas is het inderdaad zo dat een nieuwe voorzitter zich nog niet heeft gemeld en er ook door het bestuur nog geen nieuwe voorzitter is gevonden. Het afgelopen jaar hebben we diverse personen benaderd, maar helaas tot op heden nog zonder succes. Toch verwacht ik dat er binnen onze vereniging iemand gaat opstaan die de voorzittershamer ter hand neemt. Ik heb het ervaren als een mooie functie. Een functie die echt wel vrije tijd in beslag neemt, maar je krijgt er ook veel voor terug!

Wim, bedankt voor alles wat je voor onze club gedaan hebt en ondanks dat je vanaf volgens seizoen niet meer actief als voorzitter bezig bent, hopen we je nog veel te zien op sportcomplex Het Maalwater.

Maikel

Wij bedanken de Aalsmeerse Plantenhal BV en Herberg Jan, voor het ondersteunen van deze mooie actie!