Wijziging bestuurssamenstelling.

10 augustus 2020

Bij de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar vindt er een wijziging plaats in de bestuurssamenstelling.

Peter Croux heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als penningmeester.
Zijn functie wordt per 1 september overgenomen door Paul Palfenier, onze huidige secretaris. Pauls kennis en werkervaring sluiten uitstekend aan bij het penningmeesterschap.

Naar een nieuwe secretaris zijn wij inmiddels op zoek. Tot aan het moment van invulling zullen de werkzaamheden onder de overige bestuursleden worden verdeeld.
Het mailadres secretaris@vvhsv.nl blijft gewoon te gebruiken. Ellen Popma is voorlopig het eerste aanspreekpunt voor algemene zaken.

De wijzigingen dienen natuurlijk formeel te worden bekrachtigd. Op donderdag 1 oktober zal de ALV plaatsvinden. De agenda zal uiterlijk 3 weken voor die tijd op de website worden gepubliceerd. Suggesties voor onderwerpen kunnen worden aangegeven tot 1 september via bestuur@vvhsv.nl.