Vrijwilliger van de Maand: Martin Weijermans

4 april 2019

Vrijwilligers bedankt.

Een nieuw seizoen, een nieuwe maand en daarmee ook een nieuwe Vrijwilliger van de Maand!

Bij onze vereniging zijn er heel veel vrijwilligers die er voor zorgen dat alles binnen de vereniging op rolletjes looptVan de dames en heren achter de bar tot de terreinknechten op het veld, accommodatiebeheerders,  bestuursleden, commissieleden, elftalleiders, grensrechters, lijnentrekkers, masseurs, materiaalmannen, penningmeesters, redactieleden, scheidsrechters, schoonmakers, secretarissen,  toernooicoördinatoren, (jeugd)trainers, verzorgers, voorzitters, iemand die de kleding wast, webmasters, wedstrijdcoördinatoren en alle andere vrijwilligers; bedankt voor jullie inzet!  Samen maken zij het wekelijks weer mogelijk om van voetbal te kunnen genieten. Veel verenigingen bedanken hun vrijwilligers tijdens de seizoen afsluiting of organiseren een speciale medewerkers avond. Wij doen dat ook door middel van de ” Vrijwilliger van de Maand”. Elke maand zetten we iemand in het zonnetje.  Het gaat niet om dienstjaren, het gaat niet om aantal uren van inzet, het gaat niet om het soort werk, nee het is waardering voor het feit dat je als vrijwilliger aan HSV verbonden bent.

Op aangeven van de vorige Vrijwilliger Dick van Zelst is deze maand als Vrijwilliger van de maand gekozen: Martin Weijermans.

Dick gaf een korte maar bondige aanbeveling die ik jullie niet wil onthouden:

Martin geeft 3 avonden in de week training. Hij begeleidt een elftal op zaterdag en fluit regelmatig jeugdwedstrijden. Op zondag vlagt hij bij het tweede elftal van HSV. Daarnaast helpt hij ook in de keuken als het druk in de kantine is. En tenslotte lapt hij ook regelmatig de ramen van ons mooie clubhuis “De Basis”.

Het is duidelijk dat Martin op velerlei gebieden actief is binnen onze vereniging! Ja hoor, we hebben er weer één, weer een vrijwilliger om super trots op te zijn.

Ik verraste Martin bij HSV en overhandigde hem als dank voor zijn inzet voor onze vereniging een mooie plant en een waardebon. Martin, bedankt voor alles wat je voor onze club doet en we hopen dat we nog lang van je diensten gebruik mogen maken.

Wij bedanken de Aalsmeerse Plantenhal BV en Herberg Jan, voor het ondersteunen van deze mooie actie!