Vrijwilliger van de Maand: Susan Bohncke-Bakker

22 november 2017

Vrijwilligers bedankt.

Een nieuw seizoen, een nieuwe maand en daarmee ook een nieuwe Vrijwilliger van de Maand!

Bij onze vereniging zijn er heel veel vrijwilligers die er voor zorgen dat alles binnen de vereniging op rolletjes looptVan de dames en heren achter de bar tot de terreinknechten op het veld, accommodatiebeheerders,  bestuursleden, commissieleden, elftalleiders, grensrechters, lijnentrekkers, masseurs, materiaalmannen, penningmeesters, redactieleden, scheidsrechters, schoonmakers, secretarissen,  toernooicoördinatoren, (jeugd)trainers, verzorgers, voorzitters, iemand die de kleding wast, webmasters, wedstrijdcoördinatoren en alle andere vrijwilligers; bedankt voor jullie inzet!  Samen maken zij het wekelijks weer mogelijk om van voetbal te kunnen genieten. Veel verenigingen bedanken hun vrijwilligers tijdens de seizoen afsluiting of organiseren een speciale medewerkers avond. Wij doen dat ook door middel van de ” Vrijwilliger van de Maand”. Elke maand zetten we iemand in het zonnetje.  Het gaat niet om dienstjaren, het gaat niet om aantal uren van inzet, het gaat niet om het soort werk, nee het is waardering voor het feit dat je als vrijwilliger aan HSV verbonden bent.

 

Op aangeven van de vorige Vrijwilliger Pieter Leering is deze maand als Vrijwilliger van de Maand gekozen: Susan Bohncke-Bakker. Susan is al jaren actief binnen onze vereniging. Na een actieve voetbalcarrière vult ze nu diverse vrijwilligerstaken in. Ze is een van de gastvrouwen in ons wedstrijdsecretariaat, waar ze namens onze club scheidsrechters en leiders van HSV en van de tegenpartij ontvangt en van koffie voorziet. Ook zorgt ze er voor dat in de rust van de wedstrijden de thee en/of limonade klaarstaat! Daarnaast helpt ze regelmatig in de kantine en is ze een van de bestuurders van de Stichting Vrienden van HSV. We hebben er weer één, weer een vrijwilliger om trots op te zijn!

Ik verraste Susan thuis en overhandigde haar als dank voor haar inzet voor onze vereniging een mooie plant en een waardebon. Susan, bedankt voor alles wat je voor onze club doet en we hopen dat we nog lang van je diensten gebruik mogen maken.

Wij bedanken de Aalsmeerse Plantenhal BV en Herberg Jan, voor het ondersteunen van deze mooie actie!