verslag Algemene Ledenvergadering 2017.

9 november 2017

Maandag 6 november 2017 was de algemene ledenvergadering van HSV.

Zoals aangegeven zou er onder andere worden gesproken over bestuur mutaties en de contributie.
Als belangrijke punten wil het bestuur u bij deze meegeven.

Afgelopen seizoen ontvielen ons onder meer HSV ‘ers Truus Hensen, Mart Kösters sr, Piet Molenaar, Jan Scholten,  Frans Stokman en Gerard Oostermeyer. Zij werden met respect herdacht.

Afgelopen seizoen werd het nieuwe kunstgras veld in gebruik genomen, werd HSV 1 kampioen en promoveerde naar de 2e klasse KNVB, werd een HSV businessclub opgericht en werd een nieuw jeugdbestuur opgestart onder leiding van Bart Dobber. Het jeugdbestuur heeft  het jeugdbeleidsplan herschreven en heeft onder andere als speer punten dat alle begeleiders / trainers een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en dat het HSV complex op zaterdag – nadat de biertap al gesloten blijft  –  rookvrij wordt.

Het dames voetbal bleek een stabiel seizoen achter de rug te hebben. Wel is er zorg over het aantal mensen dat trainingen kan / wil geven.

Er is afgelopen seizoen een klein verlies geleden van  8.000 euro. Dit was onder meer te wijten aan hogere kosten voor PR, jeugdopleiding en personeelskosten. Ondanks dit verlies is en blijft HSV een gezonde club, met meer sponsor inkomsten in het vooruitzicht die bij het komende (huidige) seizoen moeten worden gerekend.

Zorg wordt geuit over de bereidwilligheid van (ouders van) leden om vrijwilligers werk te doen, de hoogte van de personeelskosten en het ontbreken van een kantine beheerder.

Door de penningmeester werd een contributie verhoging in het seizoen 2018-2019 voorgesteld van 5 euro per lid. Dit werd toegestaan door de aanwezigen.

Bestuur mutaties

  • In het hoofdbestuur werd afscheid genomen van Hans Ursem die de technische commissie vertegenwoordigde.  Hans heeft de functie sinds 2011 verzorgd . Hans ook via deze weg bedankt voor al je inzet. Met een opvolger voor Hans zijn gesprekken gaande.
  • Penningmeester Kees van Velzen gaf de portefeuille ook over na hiermee in 2014 te zijn begonnen. Door het bestuur werd Peter Croux voorgedragen als vervanger hetgeen aanvaard werd door de aanwezigen. Kees heel erg bedankt voor al je inzet en Peter heel veel succes als nieuwe penningmeester.
  • Secretaris Maikel Sombroek gaf aan zich niet voor opnieuw 3 jaar aan deze functie te willen verbinden.  Totdat er een vervanger is zal Maikel de taken blijven waarnemen.

 

Namens het hoofdbestuur,

Maikel Sombroek

 

Aftredend penningmeester Kees van Velzen wordt door voorzitter Wim Leering bedankt en ontvangt een mooie bon om uit eten te gaan bij Herberg Jan.

Aftredend vertegenwoordiger van de technische commissie wordt door voorzitter Wim Leering bedankt en ontvangt een mooie bon om uit eten te gaan bij Herberg Jan.

Kersverse penningmeester Peter Croux ontvangt symbolisch de portefeuille van aftredend penningmeester Kees van Velzen.