Vanaf 31-03-2018: een rookvrij clubhuis

18 maart 2018

Het hoofdbestuur heeft samen met het jeugdbestuur besloten dat er met ingang van 31 maart 2018 op zaterdag niet meer gerookt mag worden op De Basis, behalve op de daarvoor aangegeven plek met de ‘peukenbak’.
We gaan ervan uit dat iedereen mee wil werken aan deze nieuwe opzet.
We werken op deze manier samen aan een rookvrije generatie.

Namens het hoofd- en jeugdbestuur,

Bart Dobber