Vanaf 31-03-2018: een rookvrij clubhuis

9 oktober 2018

Het hoofdbestuur heeft samen met het jeugdbestuur besloten dat er met ingang van 31 maart 2018 op zaterdag niet meer gerookt mag worden op De Basis, behalve op de daarvoor aangegeven plek met de ‘peukenbak’.
We gaan ervan uit dat iedereen mee wil werken aan deze nieuwe opzet.
We werken op deze manier samen aan een rookvrije generatie.

Schroom niet om elkaar er netjes op aan te spreken als iemand nog niet weet dat we op zaterdag niet meer roken bij HSV, op 1 plek na. De locatie buiten bij de nooduitgang / fietsenstalling aan de zijde van de Ringweg / PCC is aangewezen als rookplek. Iedereen bedankt voor de medewerking.

Namens het hoofd- en jeugdbestuur,

Bart Dobber