Uitstel Algemene Ledenvergadering

8 november 2020

Eerder hebben wij de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 19 november 2020, in De Basis.

Nu de Corona-maatregelen afgelopen dinsdag opnieuw zijn verscherpt, vanwege de toename van het aantal besmettingen, vinden wij het niet verantwoord om deze bijeenkomst door te laten gaan.

Wij hebben de verschillende opties overwogen die er zijn, conform de Corona-spoedwet:

1) De ALV uitstellen
Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) uiterlijk gehouden zou moeten worden. In ons geval is die statutaire datum 31 december, dus wij kunnen de AVL uitstellen tot uiterlijk 30 april 2021. Dat geldt ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Omdat de lopende besluitvorming van HSV niet in problemen komt, is dit een goede mogelijkheid.

2) De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen
In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail gestuurd naar alle leden en vraagt men vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. De ALV zelf wordt dan via Teams, Zoom of andere tool gehouden. Deze mogelijkheid mag worden gekozen, zelfs als daar niet in de statuten in is voorzien.

3) Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren
In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen.

Wij willen heel graag de leden opnieuw uitnodigen om fysiek de ALV bij te wonen in de kantine. Het organiseren van een digitale ALV heeft niet onze voorkeur.
Wij hebben dan ook besloten om de ALV voorlopig uit te stellen. Wel gaan wij alle stukken in gereedheid brengen, zodat wij – zodra er een ‘coronaluwe periode’ in zicht is – de bijeenkomst op korte termijn kunnen regelen. De uitnodiging zal dan mogelijk iets korter dan 3 weken voor de dan geplande datum worden aangekondigd. En wij kunnen dan desgewenst de stukken nog steeds tijdig versturen.
Mocht het er naar uit gaan zien dat het allemaal erg lang blijft duren, dan zullen wij alsnog een digitale ALV organiseren.

Blijf gezond allemaal en houd moed: er komen weer betere tijden.

En ook op afstand blijven wij verbonden!

Namens het bestuur,

Ellen Popma

(voorzitter)