Uitslag RIVM onderzoek rubbergranulaat;

21 december 2016

Geachte leden en ouders.

hieronder passage’s uit de publiekssamenvatting van het RIVM onderzoek en een passage uit de reactie van de gemeente / het standpunt van de gemeente.

Als u onderaan op de snelkoppeling klikt kunt u het versterkte RIVM onderzoek lezen.

HSV wordt direct op hoogte gebracht van ontwikkelingen, zowel door de gemeente, eigenaar / verhuurder van het kunstgras veld, als door de KNVB. Indien er nieuwe informatie bekend wordt zal dit worden gedeeld via www.vvhsv.nl.

Het bestuur van HSV.

##

Publiekssamenvatting 

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

##

Begin 2017 komt informatie uit nieuw Amerikaans onderzoek beschikbaar. Omdat rubbergranulaat in de Verenigde Staten langer (sinds 1997) op voetbalvelden wordt gebruikt, kan over een langere periode worden geanalyseerd of er een verband is tussen sporten op kunstgras en het krijgen van leukemie. Het RIVM heeft contact met de onderzoekers en volgt dit onderzoek op de voet.

##

Standpunt gemeente Heiloo

Ook de gemeente Heiloo neemt het advies van het RIVM over. De gemeente is blij dat het onderzoek de gewenste duidelijkheid heeft opgeleverd en dat er gewoon gesport kan worden op de kunstgrasvelden. De gemeente ziet dan ook géén aanleiding om per direct de in Heiloo aanwezige met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden te gaan vervangen. Bij de toekomstige vervanging van velden zal de gemeente nadrukkelijk de afstemming zoeken met de gebruikmakende vereniging en samen naar de beste oplossing zoeken.

##

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

linken;

“Sporten op rubbergranulaat is veilig”

“Beoordeling RIVM”