Nieuws vanuit de Sportraad Heiloo

29 november 2020

Door alle perikelen en maatregelen rondom het COVID-19 pandemie, kon vanuit de gedachte van het bestuur van de Sportraad Heiloo, de Algemene Leden Vergadering niet gehouden worden zoals gewenst. Vanwege de gemaakte afspraken in de ALV van juni dit jaar heeft het bestuur doen besluiten om via een filmpje als een soort Nieuwsbrief u als lid en daarnaast zoveel mogelijk andere sportverenigingen en sportaanbieders, op deze wijze op de hoogte te stellen over de laatste stand van zaken van de 5 gestelde speerpunten.
Deze speerpunten, welke als voorstel door het bestuur aan de leden waren voorgelegd en de leden zich unaniem in konden vinden, zijn geprobeerd om op deze wijze weer te geven.