Meidenvoetbal naar hoger plan.

9 september 2016

HSV wil het meidenvoetbal stimuleren en op een hoger plan brengen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn al enkele wijzigingen ingezet zoals 2x per week trainen. Wij gaan ervan uit dat door het aanbieden van 2x per week trainen de prestaties beter worden en dat hierdoor de spelvreugde zal worden verhoogd. Ook is de stap gezet naar gezamenlijk trainen, vorig jaar trainde de teams apart, nu trainen ze samen. Ons voornemen is om dit jaar meer prestatiegericht te werken met name voor meiden die de ambitie en het talent hebben. Prestatie gericht werken begint met selecteren.

Op dit moment wordt er op leeftijd geselecteerd en gaan wij uit van “vriendinnenteams”.  Wij willen dit jaar een begin maken om talenten met elkaar te laten spelen en trainen zodat zij elkaar beter maken, daarnaast zal er ook ruimte zijn voor meiden die uitsluitend in vriendinnenteams willen spelen. Hoe het een en ander vorm moet worden gegeven wordt de komende maanden uitgewerkt. Aangezien wij zeer zorgvuldig te werk gaan is het verstandig om de huidige teams zoals deze nu op de website staan vermeld te handhaven, in ieder geval tot aan het begin van de nieuwe competitie in januari. In de periode tot januari hopen we in overleg met iedereen die met het meidenvoetbal is begaan het nieuwe beleid vorm te geven. De eerste teams zullen indien mogelijk in januari opnieuw worden gevormd op de vast gestelde nieuwe criteria.

Wij beseffen dat dit een nieuwe koers is die wij gaan varen en denken dat dit nodig is om de grote krachtsverschillen met andere clubs, die al op deze manier werken, te verkleinen en daardoor grote overwinningen en grote nederlagen te minimaliseren. Uiteindelijk zal dat de spelvreugde bevorderen. Wij zullen ons uiterste best doen om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.

 

Namens het Vrouwenvoetbalbestuur.

Nico Meijer