maandag 8 oktober 2018, aanvang 19:30 uur

8 oktober 2018

Algemene Ledenvergadering HSV op maandag 8 oktober 2018.

Waar: kantine De Basis
Aanvang: 19.30

Agenda

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 november 2017
4. Verslag van de sectoren Senioren, Dames, Jeugd, Public Relations
5. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
6. Verslag van de Kascommissie
7. Verkiezing Kascommissie seizoen 2018 – 2019
8. Begroting seizoen 2018 – 2019
9. Contributies seizoen 2019 – 2020
10. Bestuursmutaties
11. Vragen naar aanleiding van het voorgaande
12. Slotwoord

Na de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

De notulen van de vergadering van 6 november 2017 kunnen worden opgevraagd via info@vvhsv.nl en liggen op 8 oktober 2018 ter inzage gereed in de kantine. Leden die agendapunten willen inbrengen kunnen dit doen met een mail aan bestuur@vvhsv.nl.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd en het bestuur hoopt – en rekent – op een grote opkomst! Er valt voldoende te bespreken. Aan de hand van de verslagen van de verschillende sectoren en het jaarverslag zal het bestuur met de leden in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen, zoals het steeds kritischer vrijwilligerstekort en de financiële keuzes die het bestuur moet maken.

Met sportieve groet en tot 8 oktober !

Namens het bestuur,

Wim Leering,
Voorzitter