Kantinedienst.. het is voor iedereen!

9 oktober 2017

Kantinedienst.. het is voor iedereen!

HSV is (- voor 90 % ) een vrijwilligers organisatie. Dat kan alleen als we met z’n allen zo nu en dan een taak oppakken binnen de vereniging. De een doet wat meer dan een ander. De een heeft ook meer tijd dan een ander. Zo heeft iedereen zijn eigen redenen, geen probleem. Bedenk dat we als HSV op deze manier er wel voor zorgen dat de contributie op een heel redelijk niveau blijft. Het is daarom wel bij HSV gewoon dat iedereen / elk team kantinedienst draait. Door vrijwilligers wordt bijgehouden welk team er aan de beurt is en zij zorgen er voor dat het eerlijk wordt verdeeld.

Zaterdags wordt er van alle teams – die aan beurt zijn – verwacht dat er twee ouders voor ongeveer 4 uur bij de koffie bar helpen. De leider van het betreffende team krijgt een berichtje van de vrijwilliger en hij/zij neemt contact op met de ouders van zijn/haar team.  Elk team komt 2 (maximaal 3) keer per seizoen aan de beurt. De leider is elke week al in touw .. dus ouders.. maakt het hem of haar niet te moeilijk..

Zondags worden de senioren/zondagteams ingedeeld. We hebben 12 teams.. dus ook voor deze groep is het 2 à 3 keer per seizoen 2 mensen tijdens ‘n dienst (of 2 x 2 als je de dienst in 2 ‘en deelt).

Er worden geen uitzondering gemaakt voor (ouders van) teams .. van iedereen wordt verwacht dat hij / zij een steentje bijdraagt.

En zeg nu zelf ..
ongeveer 4 uurtjes per seizoen..
daar kan het toch niet aan liggen..
afgelopen zaterdag weer 4 enthousiaste ouders..
de tijd vloog om en men had er allemaal plezier in!

Het bestuur van HSV / Maikel.

( we zijn weer bezig om –  net als vroeger – te proberen ploegen samen te stellen.. op donderdag hebben we al een hele enthousiaste groep gevormd die eens in de 6 weken de bar opent voor alle spelers die (getraind hebben en) even willen bijkletsen en de tactiek van het aankomende weekend willen voorbespreken.

Zou jij deel uit willen maken van zo’n groep.. geef het even door aan Maikel / iemand van het bestuur (contact gegevens) )