HSV werkt aan een veilige sportklimaat: vertrouwenspersoon.

13 januari 2022

Even voorstellen..

een nieuwe vrijwilligersfunctie bij HSV; de vertrouwenspersoon.

Waarom heeft HSV deze functie toegevoegd, wat houdt de functie in en wie gaat deze functie, na zeer zorgvuldige gesprekken, bekleden.

Om met de deur in huis te vallen.. wie gaat de functie bekleden:

Mijn naam is Hans Humme en ik woon sinds 2 jaar in Heiloo. Hiervoor heb ik enige tijd in Hoorn gewoond maar mijn roots liggen in Den Haag. Toen ik hoorde dat HSV een vertrouwenspersoon zocht om de vereniging te versterken heb ik gezegd dat graag te willen doen.
Als vertrouwenspersoon mag je van mij in ieder geval een luisterend oor verwachten en de mogelijkheid om in alle rust je verhaal te doen en dat blijft vertrouwelijk totdat jij bepaalt dat het anders moet.
Ik ga niet over de aanschaf van kunstgras maar wel over omgangsvormen zoals pesterijen, discriminatie enz.
Inmiddels ben ik bij mijn huidige werkgever al zo’n 21 jaar vertrouwenspersoon en heb in die jaren veel ervaring opgedaan. Daarnaast ben ik ook alweer 8 jaar vertrouwenspersoon bij een voetbalclub in Hoorn.”

Waarom.. wat.. waarvoor..

HSV werkt aan een veilige sportklimaat: vertrouwenspersoon.

Een veilige omgeving is een voorwaarde om mensen op een fijne en gezonde manier te laten sporten. Dat geldt voor volwassenen en zéker ook voor kinderen. Pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie kan een wezenlijk negatieve invloed hebben op de gezonde ontwikkeling.
Aan het voorkómen van negatief gedrag willen wij als vereniging actief bijdragen.

Alles begint met respect en integriteit. En het kan erg helpen om met elkaar heldere afspraken te maken, over wat wij daaronder verstaan en hoe we dat kunnen terugzien in gedrag. Over hoe we omgaan met het signaleren van ongewenst gedrag, en hoe we elkaar daar op aanspreken of het zo nodig melden. Wij gaan daar in de komende maanden mee aan de slag en hebben de aftrap genomen door het aanstellen van een vertrouwenspersoon per 1 januari 2022. Deze is gevonden in de persoon van Hans Humme, die zich zelf in het bijgevoegde stukje voorstelt. Hij zal ook (op de achtergrond) betrokken zijn bij het verdere ontwikkelen en communiceren van het veiligheidsbeleid.

Wat is een Vertrouwenspersoon (VP)?*
De vertrouwenspersoon (VP) is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. In een vertrouwelijk gesprek kan hij een melder helpen bij het vertellen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. Als de situatie als ernstig wordt beoordeeld, zal hij ook kunnen doorverwijzen naar andersoortige hulpverlening en/of de politie.

Daarnaast adviseert en stimuleert hij de club om preventieve maatregelen te nemen.

Hoe vertrouwelijk is een gesprek met de vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, dit zal echter nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! Van de gesprekken die tussen de vertrouwenspersoon en de melder plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat de melder daar van op de hoogte is en daar toestemming voor heeft gegeven.

Waarvoor kan iemand terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als iemand wil weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de club klopt, dan is hij of zij welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen kunnen gaan over:
– Het gevoel hebben er niet bij te horen
– Pesten en gepest worden
– Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach, wordt als onprettig ervaren
– Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand uit de directe omgeving betrokken is
– Zorgen over de wijze waarop met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
– Toetsing of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
– Directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag.

Preventie: voorkomen is betere dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

* De meeste verenigingen hebben een vertrouwenscontactpersoon (VCP); deze behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Hij/Zij kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon (VP).
Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven. Hans Humme is zelf óók opgeleid tot vertrouwenspersoon en heeft al jarenlange ervaring in die functie. Hij is daarmee dus ook getraind om zelf de inhoudelijke begeleiding geven. Voor contactgegevens: zie elders op de website.

Tot slot.. Hoe is Hans te bereiken.

Het telefoonnummer en email adres van Hans kun je terug vinden onder het dropdown menue onder De Club.
(klik op de afbeelding)

email: vertrouwenspersoon@vvhsv.nl