HSV…….. dat zijn we samen!

10 juli 2023

Deze week ontvangt iedere HSV’er een mail om te inventariseren wie welke vrijwilligerstaken zou willen doen.
Als bijlage is er een lijst gevoegd met alle daagse vrijwilligerstaken.
Heb je de mail niet ontvangen deze week? Check even je spam en/of reageer even voor informatie via onderstaande mogelijkheid bij onze vrijwilligers coördinator René Groot.

 

Heiloo, juli 2023

Beste HSV-er,
Wij leven in een wereld die steeds individueler wordt. Er draait veel om geld, materie en sociale media.
Bij HSV gaat het om méér dan dat: alle leden maken onderdeel uit van een vereniging die staat voor verbondenheid. Natuurlijk is voetbal dat waar wij voor in het leven zijn geroepen. Maar daarnaast zetten wij deverbindende kracht van voetbal in voor bevordering van het welzijn van alle betrokken mensen bij HSV.

Overal is te lezen dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. En dat de taken soms worden overgenomen door professionals. Wij kiezen er bewust voor om dat niet te doen en dan gedwongen de contributie te verhogen of vrijwilligerstaken af te laten kopen.
Gelukkig hebben wij al 93 jaar – want zolang bestaat HSV al – altijd veel trouwe vrijwilligers gehad.
Maar willen we ook in de toekomst alle activiteiten kunnen blijven aanbieden, dan hebben we steeds nieuwe vrijwilligers nodig.
Het moet blijven stromen.

Met 4 uurtjes vrijwilligerswerk per (jeugd) lid per jaar, zijn we als club heel goed in staat om de boel draaiende te houden en goed te organiseren. Vanaf komend seizoen durven we dat ook gewoon te vragen van al onze (ouders van jeugd) leden. En natuurlijk mag je er ook een opa of oma, of buren voor vragen, als je denkt dat die
dat leuk vinden.
Eerst inventariseren we alle voorkeuren. Als je de bijlage opent, vind je een overzicht van allerlei activiteiten, die tijdens het komend seizoen zullen moeten worden uitgevoerd. Wij vragen je daar naar te kijken en vervolgens aan te geven welke activiteit (of commissie*) jou het meeste aanspreekt. Dat is op basis van de
globale informatie. Het gaat om een inventarisatie van voorkeuren.
Sommige activiteiten kun je alleen doen, maar de meeste ook samen. Als je dat gezellig vindt om met bekenden te doen, dan kun je het aangeven.
Er zal vóór of aan het begin van het nieuwe seizoen contact met je worden opgenomen, door iemand vanuit de betrokken commissie, (jeugd)bestuur of onze vrijwilligerscoördinator, voor meer gedetailleerde informatie en uitleg. In overleg zal dan een planning worden gemaakt.

Wij doen een beroep op jouw gevoel van ‘willen bijdragen aan onze mooie club’ (en daarmee de contributie ook zo laag mogelijk te houden).
Vier uur per jaar is niet teveel gevraagd, toch? We gaan er echt van uit dat iedereen een keuze maakt. Als je al vrijwilligerswerk doet, kun je dat ook aangeven. En mocht je geen keuze maken, dan gaan we er vanuit dat het je niet zoveel uitmaakt en zul je worden ingedeeld. Ruilen blijft natuurlijk altijd mogelijk.
Bij voorbaat hartelijk dank, namens al die andere betrokkenen bij HSV.

HSV….dat zijn we samen.

Ellen Popma, voorzitter
René Groot, vrijwilligerscoördinator, 06-51138667 of vrijwilligerscoordinator@vvhsv.nl