Contributie seizoen 2017/2018.

13 augustus 2017

Eind augustus zal het eerste deel van de contributie automatisch geïncasseerd worden.
Het tweede deel van de contributie + de selectie toeslag zal eind oktober geïnd worden.
De leden die geen machtiging hebben afgeven voor automatisch incasso moeten per
1 oktober de totale contributie in een keer voldoen. Zij zullen hiervoor binnenkort een acceptgiro ontvangen.

zie voor meer informatie: https://www.vvhsv.nl/de-club/hsv-beleid/contributie/