Algemene Ledenvergadering VERPLAATST naar 19 november

26 september 2020

Door een samenloop van omstandigheden zal de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor 1 oktober,
worden verschoven naar donderdag 19 november, ook weer om 20.00 uur in de kantine van De Basis.

De leden die zich al hadden aangemeld, zullen persoonlijk bericht ontvangen.

 

******

 

Zoals vorige maand al voor-aangekondigd, wordt op donderdag 1 oktober a.s. de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd. De aanvang is om 20.00 uur en de locatie onze kantine “De Basis” aan het Maalwater.
Omdat wij volgens de coronamaatregelen maximaal 48 leden in de kantine kunnen ontvangen, is het belangrijk om vooraf te weten hoeveel leden wij kunnen verwachten.
U kunt zich aanmelden via: secretaris@vvhsv.nl met in de onderwerp regel graag ‘aanmelding ALV’.
Op de avond zelf wordt u gevraagd om zich te registreren en de vragen m.b.t. de gezondheidscheck te beantwoorden.
De agenda vindt u hierbij.
De notulen, het jaarverslag en de jaarrekening worden ter vergadering gepresenteerd en na afloop van de vergadering zullen de stukken digitaal worden toegezonden aan de aanwezige leden. Mocht u vooraf stukken willen ontvangen, dan kunt u dat in de aanmeldingsmail kenbaar maken.