Algemene ledenvergadering: 6 nov 20:00 uur

4 november 2017

Op 6 november 2017 vanaf 20:00 uur zal de algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden in HSV kantine de Basis.

Tijdens de ALV liggen er verslagen van de ALV 2016. Wilt u het liever vooraf / thuis lezen stuur dan een mailtje naar secretaris@vvhsv.nl

Agenda
•Opening
•Ingekomen stukken
•Verslagen sectoren
-Senioren, Dames, Jeugd.
•Financieel jaarverslag penningmeester
–2016/2017, verslag kascommissie, begroting, inkomsten, contributieverhoging.
•Bestuur mutaties (drie!)
•Rondvraag