Algemene Ledenvergadering * 29 april 20:00 uur

20 april 2021

UITNODIGING                                                                               
Algemene Ledenvergadering

Eerder hebben wij de Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst, conform de Corona-spoedwet. Nu de Corona-maatregelen nog steeds een fysieke bijeenkomst niet toelaten, zien we ons toch genoodzaakt de vergadering online te organiseren.
Vele verenigingen gingen ons inmiddels voor en door te werken met een stemtool voor de stemgerechtigde leden, is deze wijze van vergaderen volledig rechtsgeldig.

Wij nodigen u van harte uit om bij de online-vergadering aanwezig te zijn, op
Donderdag 29 april, om 20.00 uur.

Als u de vergadering inderdaad digitaal bij wilt wonen, kunt u zich hier onder aanmelden:

  (of via een email naar secretaris@vvhsv.nl – naam, telefoonnummer en email adres zijn vereist)

  U ontvangt dan in de week voor de ALV een mail, met daarin een link waarmee u de 29e april toegang tot de vergadering krijgt. Als u op de link klikt komt u in ‘de wachtkamer’.
  Als de vergadering begint, wordt u ‘toegelaten’.

  De agenda vindt u hierbij. De notulen, het (financiële) jaarverslag en de begroting 2020-2021 worden ter vergadering gepresenteerd. Na afloop van de vergadering zullen de stukken digitaal worden toegezonden aan de aanwezige leden. Mocht u vooraf al stukken willen ontvangen, dan kunt u dat in de aanmeldingsmail kenbaar maken. Die stukken zullen wij desgevraagd uiterlijk 22 april versturen.

  Belangrijk om te benadrukken: deze ALV betreft het verenigingsjaar 2019-2020 en de daarbij behorende stukken. In het najaar zullen wij de ALV organiseren, die het huidige verenigingsjaar 2020-2021 betreft.

  Nog steeds zeggen we: blijf gezond allemaal en houd moed!
  De betere tijden komen naderbij en ook digitaal blijven wij verbonden.

   

  Namens het bestuur,

   

  Ellen Popma

  (voorzitter vv-HSV)

  klik hier voor de agenda